To było spotkanie!

18-19.11.2022

Przeszło 110 osób na Sali a przecież żadna Konferencja. Spotkanie otwarte dla

dyrektorów, managerów, agentów Allianz. To dowodzi, jak bardzo potrzebujemy być

w grupie, jak potrzebujemy wsparcia, jak szukamy pomocy. Na Sali nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale dużo nowych osób, co tym bardziej podkreśla,

jaką doskonałą sprawą jest wspólna praca.


Naszym gościem była Pani Monika Kulińska, członek zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. Na Sali również Dyrektor Regioniu Południowego Pani Joanna Kajda oraz Dyrektor Obszaru Sprzedaży Pan Jarosław Swoboda. Swoją pomocą, wiedzą służyli czołowi agenci grupy Allianz, członkowie MDRT oraz Ci, którzy już dzisiaj aspirują do członkostwa w tej elitarnej, światowej

organizacji.


Patrycja Ufniarz, Damian Zawadzki, Bogdan Boczek pod przewodnictwem Ryszarda Zawadzkiego i z jego udziałem poprowadzili całość spotkania, przekazując ideę ubezpieczenia podczas swoich paneli. Moderatorzy w składzie Jarosław Nąckiewicz, Janusz Lortz, Bogdan Boczek, Jakub Ćwiertnia, Damian Zawadzki, Marzena Zemła, Joanna Jadach, Agnieszka Borkowska i Patrycja Ufniarz pod czujnym okiem Mentora

Ryszarda Zawadzkiego poprowadzili warsztaty sprzedażowe, czyli ulubione przez

agentów „gorące krzesła”, gdzie każdy miał okazję poćwiczyć.


Jak to wszystko się zmieściło w łącznie 11 godzinach?

Zapraszamy na grudniowe spotkanie 

© 2022. Bezpieczna Perspektywa. All Rights Reserved. |Nasza polityka prywatności