Porady

Indywidualne porady.

Zobacz, w czym możemy pomóc

Audyt polis ubezpieczeniowych

Nie każdy kto ma polisę jest ubezpieczony. Często płacimy za duże składki, a jeszcze częściej zakres ubezpieczenia nie jest wystarczający. Weryfikacja

Ochrona życia, zdrowia i bliskich

Szereg działań i decyzji jakie podejmujemy w celu zabezpieczenia siebie oraz rodziny.

Szybszy dostęp do leczenia

Pakiet usług, które przyśpieszają i zwiększają jakość usług medycznych i opieki lekarskiej.

Ochrona działalności i rozwój polskich firm

Szeroki zakres produktów adresowanych do biznesu, które chronią zarząd firmy, pracowników,

Wyższa emerytura

Inwestycje to nie tylko emerytura, choć o niej powinniśmy myśleć przede wszystkim.

Ochrona majątku

Ubezpieczenie majątkowe mają chronić nas przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą naszego majątku, głównie w postaci nieruchomości.