Ryszard Zawadzki

Ryszard Zawadzki

Założyciel Stowarzyszenia Bezpieczna Perspektywa, 19 – krotny członek MDRT, elitarnej organizacji zrzeszającej mniej niż 1% najlepszych Agentów z całego świata. Mentor i szkoleniowiec. Twórca Akademii Ubezpieczeń – kursu online


Damian Zawadzki

Agent z certyfikatem

Patrycja Ufniarz

Agent z certyfikatem

Bogdan Boczek

Agent z certyfikatem

Anna Łabędziewska

Agent z certyfikatem

Jarosław Nąckiewicz

Agent z certyfikatem

Janusz Lortz

Agent z certyfikatem

Danuta Kozikowska

Agent z certyfikatem

Bogumiła Trepto

Agent z certyfikatem

Wojciech Borowiec

Agent z certyfikatem

Andrzej Strządała

Agent z certyfikatem

Agnieszka Borkowska

Agent z certyfikatem

Edyta Dziankowska

Agent z certyfikatem

Zygmunt Adamowicz

Agent z certyfikatem

Zbigniew Ciszek

Agent z certyfikatem

Dariusz Śledź

Agent z certyfikatem

Piotr Loba

Agent z certyfikatem

Michał Lebiest

Agent z certyfikatem

Krzysztof Kupiszewski

Agent z certyfikatem

Agnieszka Ignaczuk

Agent z certyfikatem

Katarzyna Faliszek

Agent z certyfikatem

Janusz Zimowski

Agent z certyfikatem

Łukasz Ciszek

Agent z certyfikatem

Sławomir Sulencki

Agent z certyfikatem

Wanda Jadach

Agent z certyfikatem

Helena Flisiak

Agent z certyfikatem

Joanna Jadach

Agent z certyfikatem

Beata Strąk

Agent z certyfikatem

Szczepan Wójcik

Agent z certyfikatem

Robert Lorenc

Agent z certyfikatem

Barbara Janicka

Agent z certyfikatem

Patryk Janicki

Agent z certyfikatem

Beata Migo

Agent z certyfikatem

Dawid Płońśki

Agent z certyfikatem

Renata Dudziak

Agent z certyfikatem

Jakub Ćwiertnia

Agent z certyfikatem